Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 1.8.2016 09:26 - 09:59
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:29 inställd.
S
I 1.8.2016 09:26 - 10:09
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:39 inställd.
S
I 1.8.2016 09:26 - 10:19
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:49 inställd.
S
I 1.8.2016 09:26 - 09:39
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:09 inställd.
S
I 1.8.2016 08:51 - 09:19
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:49 inställd.
S
I 1.8.2016 08:51 - 09:29
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:59 inställd.
S
147 1.8.2016 08:15 - 09:27
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 08:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
11 1.8.2016 08:11 - 09:25
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 08:25 inställd. Orsak: personalbrist.
S
11 1.8.2016 08:11 - 10:20
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 09:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
11 1.8.2016 08:11 - 10:52
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 09:52 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor