Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
15 21.9.2017 08:40 - 11:31
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 10:31 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 08:40 - 11:30
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Simonsbro, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 08:40 - 11:32
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Alberga, kl. 10:32 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 08:40 - 11:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 10:31 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 08:39 - 11:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 08:39 - 11:30
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 08:39 - 11:30
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 08:39 - 11:30
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 08:39 - 11:30
Regiontrafik, linje 218 från Elielplatsen, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 08:39 - 11:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 10:30 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor