Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 1.8.2016 17:06 - 19:00
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 18:00 inställd.
S
14 1.8.2016 16:59 - 19:57
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 18:57 inställd. Orsak: personalbrist.
S
14 1.8.2016 16:33 - 19:31
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Hagalund, kl. 18:31 inställd. Orsak: personalbrist.
S
147 1.8.2016 16:01 - 16:53
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 15:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 1.8.2016 15:31 - 17:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 16:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20 1.8.2016 15:30 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 15:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
172 1.8.2016 15:22 - 16:10
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
80 1.8.2016 10:47 - 11:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 10:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
143A 1.8.2016 09:34 - 10:54
Regiontrafik, linje 143A från Sökö udd, kl. 09:54 inställd. Orsak: olycka.
S
I 1.8.2016 09:26 - 09:39
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:09 inställd.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor