Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P N 3.4.2017 18:00 - 4.4.2017 02:00
Natten mellan måndag och tisdag 4.4: P-tåget från Flygplatsen kl. 0.48, N-tåget från Kervo kl. 1.02 och N-tåget från Hfors kl. 1.18 stannar inte mellan Böle och Dickursby. Buss 699X (Elielplatsen-Dickursby) ersätter. Mer information: hsl.fi
S
55 3.4.2017 16:50 - 17:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:50 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
587 3.4.2017 16:44 - 17:35
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 16:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 3.4.2017 16:22 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
587 3.4.2017 15:46 - 16:34
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 15:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 3.4.2017 14:44 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 14:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 3.4.2017 14:19 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 14:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 3.4.2017 13:31 - 13:40
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenas. Beräknad tid: 13:20 - 13:40.
S
75A 3.4.2017 12:21 - 13:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 12:17 inställd. Orsak: olycka.
S
18 3.4.2017 09:57 - 10:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 09:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor