Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
72 30.3.2017 17:33 - 18:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 17:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 30.3.2017 17:33 - 19:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 18:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 30.3.2017 14:55 - 15:43
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 14:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 30.3.2017 14:42 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 14:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 30.3.2017 14:25 - 15:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 14:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 30.3.2017 14:22 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 14:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 30.3.2017 14:22 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 15:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
562 30.3.2017 07:38 - 08:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 07:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 30.3.2017 07:17 - 08:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 07:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
37 30.3.2017 06:14 - 06:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 37 från Kampen, kl. 05:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor