Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 21.3.2017 16:22 - 18:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 17:10 inställd. Orsak: olycka.
S
4 10 2 7A 21.3.2017 15:53 - 16:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs, 7A mot Böle, 10 mot Lillhoplax och 2 mot Nordenskiöldgatan , undantag möjliga. Orsak: sjukdomsfall. Beräknad tid: 15:50 - 16:20.
S
973 21.3.2017 15:35 - 16:15
Regiontrafik, linje 973 från Pejas, kl. 15:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
973 21.3.2017 15:35 - 17:05
Regiontrafik, linje 973 från Virrenkulma, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 21.3.2017 15:00 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 15:03 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 21.3.2017 14:43 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 14:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 21.3.2017 13:33 - 14:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 13:34 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 21.3.2017 11:39 - 12:20
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Gräsviksgatan - Östersjögatan - Sundholmen och tillbaka samma rutt. Västra terminalen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Länsiterminaali. Beräknad tid: 11:36 - 12:20.
S
3 21.3.2017 09:13 - 09:54
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Stensvik, kl. 08:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 21.3.2017 07:51 - 09:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:22 inställd.

Sidor

Sidor