Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 4.5.2017 11:51 - 13:16
Närtåget K mot Kervo, kl. 12:16 inställd.
S
K 4.5.2017 11:51 - 14:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 13:02 inställd.
S
K 4.5.2017 11:36 - 12:56
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:56 inställd.
S
K 4.5.2017 11:36 - 13:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:42 inställd.
S
K 4.5.2017 11:31 - 12:36
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:36 inställd.
S
K 4.5.2017 11:31 - 13:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:22 inställd.
S
K 4.5.2017 11:24 - 13:00
Närtåg K, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:22 - 13:00.
S
I P 4.5.2017 11:23 - 13:00
Närtågen: I och P mot flygplatsen och Helsingfors, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:19 - 13:00.
S
I 4.5.2017 11:16 - 12:11
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 11:11 inställd.
S
K 4.5.2017 11:11 - 12:06
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:06 inställd.

Sidor

Sidor