Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
436K 27.3.2017 07:41 - 08:35
Regiontrafik, linje 436K från Elielplatsen, kl. 07:35 inställd. Orsak: olycka.
S
40 27.3.2017 07:39 - 08:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 07:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
227V 27.3.2017 06:12 - 06:58
Esbo lokaltrafik, linje 227V från Esbo centrum, kl. 05:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
561 621 27.3.2017 05:13 - 07:08
S
562 27.3.2017 05:08 - 06:30
S
95 26.3.2017 22:10 - 22:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 21:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 26.3.2017 20:14 - 21:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 20:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
156 26.3.2017 12:46 - 13:29
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 12:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K N 26.3.2017 09:30 - 22:00
Vartannat K- och N-tåg kör ca kl. 10-22 endast mellan Helsingfors och Korso. Orsak: banarbeten.
S
415 26.3.2017 08:24 - 09:14
Regiontrafik, linje 415 från Elielplatsen, kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor