Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
235 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
238 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Alberga, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 09:41 - 12:39
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 09:41 - 12:39
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 09:40 - 12:38
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 09:40 - 12:38
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor