Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
213N 21.9.2017 04:48 - 05:50
Regiontrafik, linje 213N från Köklax, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 06:27
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 04:48 - 06:40
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 04:48 - 06:55
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 05:55 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 04:48 - 07:25
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 04:48 - 07:30
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Dickursby, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 04:48 - 07:35
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 04:47 - 05:50
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 04:50 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 04:47 - 06:40
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 04:47 - 07:45
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 06:45 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor