Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 20.9.2017 14:39 - 17:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 16:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
81 20.9.2017 14:37 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 15:05 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
81 20.9.2017 14:37 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 15:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
81 20.9.2017 14:37 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 16:05 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
562 20.9.2017 08:52 - 10:00
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
345 20.9.2017 08:15 - 09:10
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 08:10 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
143 20.9.2017 07:41 - 08:42
Regiontrafik, linje 143 från Sökö, kl. 07:42 inställd. Orsak: olycka.
S
147 20.9.2017 07:36 - 08:21
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 07:21 inställd. Orsak: olycka.
S
171 20.9.2017 06:31 - 09:10
Regiontrafik, linje 171 från Kyrkslätt, kl. 08:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
T 20.9.2017 01:44 - 04:59
Närtåg T mot Helsingfors från Kervo, kl. 3.44 inställd. Ersättande tåg från Kervo till Helsingfors kl 4.23. Orsak: banarbeten. Plats: Stambanan. Beräknad tid: kl 3.44 - 04.59.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor