Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
82 21.9.2017 09:16 - 12:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 09:16 - 12:10
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
79 21.9.2017 09:16 - 12:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 09:16 - 12:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.
S
311 21.9.2017 09:16 - 12:09
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 11:09 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 09:16 - 12:08
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 11:08 inställd. Orsak: strejk.
S
619 21.9.2017 09:16 - 12:10
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 11:10 inställd. Orsak: strejk.
S
122A 21.9.2017 09:15 - 12:06
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 11:06 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 09:15 - 12:05
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 11:05 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 09:15 - 12:07
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 11:07 inställd. Orsak: strejk.

Sidor