Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
94 21.9.2017 10:00 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 10:00 - 12:58
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 10:00 - 12:58
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
93K 21.9.2017 10:00 - 12:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Östra Centrum(M), kl. 11:57 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 10:00 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
80 21.9.2017 10:00 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 10:00 - 12:58
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 11:58 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 09:59 - 12:57
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 11:57 inställd. Orsak: strejk.
S
502 21.9.2017 09:59 - 12:57
Regiontrafik, linje 502 från Alberga, kl. 11:57 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 09:58 - 12:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 11:56 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor