Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
711 9.5.2017 19:16 - 20:55
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Kungsbacka, kl. 19:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 9.5.2017 16:32 - 17:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 58, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 16:29 - 17:19.
S
502 9.5.2017 12:59 - 13:50
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 12:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 9.5.2017 12:29 - 13:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 12:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 9.5.2017 10:49 - 11:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 10:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 9.5.2017 09:05 - 09:54
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Köklax, kl. 08:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 8.5.2017 22:15 - 22:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Björnparken - Hagnäs. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 21:48 - 22:30.
S
8 8.5.2017 22:02 - 22:15
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankadun pysäkillä.. Beräknad tid: 21:52 - 22:15.
S
8 8.5.2017 21:52 - 22:00
Spårvägslinje 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankadun pysäkillä.. Beräknad tid: 21:49 - 22:00.
S
6T 6 8.5.2017 21:48 - 21:55
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sturegatan - Idrottshuset - Björnparken - Hagnäs. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Lautatarhankatu. Beräknad tid: 21:42 - 21:55.

Sidor