Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
202 21.9.2017 09:31 - 12:26
Esbo lokaltrafik, linje 202 från Alberga, kl. 11:26 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 09:31 - 12:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 09:31 - 12:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
160 21.9.2017 09:31 - 12:26
Regiontrafik, linje 160 från Ladusved, kl. 11:26 inställd. Orsak: strejk.
S
86 21.9.2017 09:31 - 12:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
93 21.9.2017 09:30 - 12:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Landbo, kl. 11:24 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 09:30 - 12:25
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 09:30 - 12:25
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
724 21.9.2017 09:30 - 12:25
Regiontrafik, linje 724 från Järnvägstorget, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.
S
582 21.9.2017 09:30 - 12:25
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Esbo centrum, kl. 11:25 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor