Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 29.3.2017 14:25 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 29.3.2017 14:17 - 15:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 14:13 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
195 29.3.2017 11:30 - 12:35
Regiontrafik, linje 195 från Ladusved, kl. 11:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 29.3.2017 10:46 - 11:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 10:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
738 29.3.2017 08:55 - 09:55
Regiontrafik, linje 738 från Järnvägstorget, kl. 08:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
738 29.3.2017 07:31 - 08:33
Regiontrafik, linje 738 från Mattilanpuisto, kl. 07:33 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71V 29.3.2017 06:50 - 07:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Järnvägstorget, kl. 06:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 29.3.2017 06:38 - 07:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 06:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 7B 6 29.3.2017 06:27 - 06:40
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken, 7B mot Senattorget och 9 mot Västra terminalen, försenas. Orsak: olycka. Beräknad tid: 06:23 - 06:40.
S
51 29.3.2017 06:03 - 09:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 08:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor