Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 21.9.2017 09:41 - 12:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
238 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Alberga, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 09:41 - 12:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 09:41 - 12:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 09:41 - 12:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
235 21.9.2017 09:41 - 12:38
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
238 21.9.2017 09:41 - 12:38
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Alberga, kl. 11:38 inställd. Orsak: strejk.
S
156 21.9.2017 09:41 - 12:39
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 11:39 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor