Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Beräknad tid: 21:59 - 22:59.
S
194 11.9.2017 18:20 - 19:14
Regiontrafik, linje 194 från Kampen, kl. 18:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
561 11.9.2017 16:12 - 17:51
Regiontrafik, linje 561 från Flygplatsen, kl. 16:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
174Z 11.9.2017 15:45 - 18:35
Regiontrafik, linje 174Z från Kampen, kl. 17:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
171 11.9.2017 15:43 - 17:25
Regiontrafik, linje 171 från Kyrkslätt, kl. 16:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
65 11.9.2017 14:18 - 15:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 14:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7 11.9.2017 13:31 - 13:50
Spårvägslinje 7, undantagsrutt. Körs via Kajsaniemigatan. Orsak: gatan stängd. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 13:28 - 13:50.
S
239 11.9.2017 13:12 - 14:00
Esbo lokaltrafik, linje 239 från Alberga, kl. 13:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
172 11.9.2017 09:23 - 10:30
Regiontrafik, linje 172 från Kantvik, kl. 09:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 11.9.2017 05:51 - 06:50
Närtåget N mot Kervo, kl. 05:50 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor