Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 8.9.2017 16:45 - 17:10
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs , undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Meilahti. Beräknad tid: 16:42 - 17:10.
S
102 8.9.2017 15:23 - 16:23
Regiontrafik, linje 102 från Otnäs, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
436 8.9.2017 14:58 - 16:03
Regiontrafik, linje 436 från Elielplatsen, kl. 15:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 8.9.2017 14:42 - 15:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Kvarnbäcken, kl. 14:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
788 8.9.2017 14:32 - 17:30
Regiontrafik, linje 788 från Helsingfors, kl. 16:30 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
9 7 8.9.2017 12:11 - 12:30
Spårvägslinjerna: 9 och 7, på väg att normaliseras. Beräknad tid: 12:01 - 12:30.
S
9 8.9.2017 12:11 - 12:30
Spårvägslinje 9, på väg att normaliseras. Beräknad tid: 12:07 - 12:30.
S
3 8.9.2017 12:08 - 13:00
Spårvägslinje 3, undantagsrutt. Trafikeras Karsgatan - Helsingegatan - Tölö hall. Nordenskiöldsgatan trafikeras inte. Beräknad tid: 12:04 - 13:00.
S
69 8.9.2017 12:04 - 13:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 12:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 8.9.2017 11:35 - 12:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 11:27 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor