Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P 9.3.2017 20:56 - 22:01
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 21:01 inställd.
S
P 9.3.2017 18:46 - 20:01
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:01 inställd.
S
510 9.3.2017 17:11 - 18:48
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 17:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 9.3.2017 16:55 - 17:35
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 9.3.2017 15:43 - 16:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 15:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 9.3.2017 15:15 - 16:30
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 9.3.2017 09:55 - 10:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 09:53 inställd. Orsak: olycka.
S
67 9.3.2017 07:47 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65 9.3.2017 07:43 - 08:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 07:40 inställd. Orsak: olycka.
S
74 9.3.2017 07:18 - 08:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 74 från Hagnäs, kl. 07:02 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor