Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
572K 23.3.2017 16:49 - 18:10
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Mellungsbacka (M), kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67V 23.3.2017 15:49 - 16:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 15:54 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
14 23.3.2017 15:16 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 15:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 23.3.2017 14:16 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
23 23.3.2017 10:53 - 11:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 10:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
236 23.3.2017 08:21 - 09:13
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 08:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
103 23.3.2017 08:04 - 09:18
Regiontrafik, linje 103 från Helsingfors, kl. 08:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
103 23.3.2017 08:03 - 09:16
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 08:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 23.3.2017 07:55 - 08:15
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Paciuksenkatu. Beräknad tid: 07:53 - 08:15.
S
17 23.3.2017 07:36 - 08:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor