Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
79 6.3.2017 14:55 - 15:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 14:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 6.3.2017 14:35 - 17:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 16:33 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
506 6.3.2017 14:05 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Vik, kl. 14:58 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
506 6.3.2017 14:05 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Mejlans, kl. 15:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
68 6.3.2017 14:03 - 15:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 14:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71V 6.3.2017 14:03 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Järnvägstorget, kl. 14:54 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71V 6.3.2017 14:03 - 16:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Bocksbacka, kl. 15:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
88 6.3.2017 13:26 - 14:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 13:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 6.3.2017 10:07 - 11:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 10:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 6.3.2017 08:17 - 09:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Rönnbacka, kl. 08:36 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor