Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
739 1.5.2017 13:40 - 14:43
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 13:43 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
67 1.5.2017 13:28 - 14:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 13:19 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
64 1.5.2017 13:25 - 14:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 13:08 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
64 1.5.2017 13:25 - 14:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 13:46 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
71 1.5.2017 12:13 - 13:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 12:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 1.5.2017 12:05 - 13:00
Spårvägslinje 9, försenad. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 12:02 - 13:00.
S
102 1.5.2017 11:11 - 11:45
Regiontrafik, linje 102 - 174Z från Helsingfors, undantagsrutt. Via Drumsö. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 11:06 - 11:45.
S
3 2 1.5.2017 10:57 - 16:00
Spårvägslinjerna: 2 och 3, möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 10:55 - 16:00.
S
633 1.5.2017 10:50 - 15:00
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, undantagsrutt. Beräknad tid: 10:47 - 15:00. Avgår framför den Nationella Teatern, från avlastningsbryggan.
S
55 1.5.2017 10:48 - 15:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, undantagsrutt. Beräknad tid: 10:35 - 15:00. Avgår framför den Nationella Teatern, från avlastningsbryggan.

Sidor

Sidor