Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
102 30.4.2017 23:42 - 1.5.2017 00:45
Regiontrafik, linje 102 från Helsingfors, kl. 23:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 30.4.2017 14:00 - 1.5.2017 01:20
Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Sträckan via Järnvägsstationen, Alexandersgatan och Salutorget körs inte. 16:00 - 01.05. kl. 01:20.
S
3 30.4.2017 14:00 - 1.5.2017 01:20
Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Sträckan via Fabriksgatans östra ända körs inte. Busslinje 3X ersätter spårvagnslinje 3. 16:00 - 01.05. kl. 01:20.
S
4 5 30.4.2017 14:00 - 1.5.2017 02:30
Spårvagnslinjerna 4 och 5 kör på undantagsrutten via Kronohagen och Järnvägstorget. Sträckan på Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset körs inte. 16:00 - 01.05. kl. 02:30.
S
7B 7A 30.4.2017 14:00 - 23:59
Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Järnvägsstationen. Sträckan via Alexandersgatan och Kronohagen körs inte.16:00 - 23:59.
S
71 30.4.2017 03:48 - 04:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 03:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A I 29.4.2017 20:00 - 1.5.2017 05:00
A- och I-tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: kl. 22 - må kl. 5.
S
L 29.4.2017 20:00 - 30.4.2017 12:00
L-tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: sö kl. 2-12.
S
4 29.4.2017 19:06 - 19:30
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, försenad. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Meilahti. Beräknad tid: 19:04 - 19:30.
S
321 29.4.2017 18:05 - 18:55
Regiontrafik, linje 321 från Helsingfors, kl. 17:55 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor