Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
215 21.9.2017 05:34 - 07:57
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 06:57 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 05:34 - 08:30
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 07:30 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 05:34 - 08:06
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 07:06 inställd. Orsak: strejk.
S
215 21.9.2017 05:33 - 07:07
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 06:07 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:33 - 08:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 07:28 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:33 - 08:29
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 05:33 - 08:29
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 05:33 - 07:10
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Myrbacka, kl. 06:10 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 05:33 - 08:29
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
214 21.9.2017 05:33 - 08:29
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Jupper, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor