Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
97 5.5.2017 12:53 - 13:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 12:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
203 5.5.2017 12:37 - 13:28
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 12:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 4.5.2017 12:21 - 13:36
Närtåget K mot Kervo, kl. 12:36 inställd.
S
K 4.5.2017 12:21 - 14:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 13:22 inställd.
S
K 4.5.2017 11:51 - 13:16
Närtåget K mot Kervo, kl. 12:16 inställd.
S
K 4.5.2017 11:51 - 14:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 13:02 inställd.
S
K 4.5.2017 11:36 - 12:56
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:56 inställd.
S
K 4.5.2017 11:36 - 13:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:42 inställd.
S
K 4.5.2017 11:31 - 12:36
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:36 inställd.
S
K 4.5.2017 11:31 - 13:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:22 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor