Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 3.5.2017 16:58 - 17:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 16:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
238KT 3.5.2017 16:41 - 17:38
Esbo lokaltrafik, linje 238KT från Siikaranta, kl. 16:38 inställd. Orsak: olycka.
S
63 3.5.2017 15:37 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 17:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
736 3.5.2017 15:18 - 16:05
Vanda lokaltrafik, linje 736 från Dickursby, kl. 15:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 3.5.2017 15:11 - 18:09
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 17:09 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 3.5.2017 14:47 - 17:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:45 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 3.5.2017 14:41 - 16:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:09 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 3.5.2017 14:41 - 16:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 15:56 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
20X 3.5.2017 14:35 - 15:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 14:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
91K 3.5.2017 14:20 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Krabbäcksvägen, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor