Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
215 21.9.2017 05:33 - 07:07
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 06:07 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:33 - 08:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 07:28 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:33 - 08:29
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 07:29 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 05:32 - 06:44
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 05:44 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:32 - 08:00
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 07:00 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 05:32 - 08:25
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 07:25 inställd. Orsak: strejk.
S
122 21.9.2017 05:32 - 08:05
Regiontrafik, linje 122 från Helsingfors, kl. 07:05 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:32 - 06:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Gammelgård, kl. 05:46 inställd. Orsak: strejk.
S
206 21.9.2017 05:32 - 08:28
Regiontrafik, linje 206 från Kampen, kl. 07:28 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:32 - 08:28
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Katrinesjukhus, kl. 07:28 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor