Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
150 4.9.2017 16:15 - 16:57
Regiontrafik, linje 150 från Helsingfors, kl. 15:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 4.9.2017 16:12 - 17:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 16:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 4.9.2017 16:10 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 15:58 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
335 4.9.2017 15:06 - 15:53
Vanda lokaltrafik, linje 335 från Askis, kl. 14:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 4.9.2017 14:28 - 15:26
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 14:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 4.9.2017 12:11 - 12:58
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 11:58 inställd.
S
55 4.9.2017 10:02 - 11:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 10:05 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
56 4.9.2017 09:38 - 10:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 09:34 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
156 4.9.2017 07:48 - 08:55
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71B 4.9.2017 06:43 - 07:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 71B från Vik, kl. 06:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor