Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
243 21.9.2017 05:27 - 07:48
Regiontrafik, linje 243 från Esbo centrum, kl. 06:48 inställd. Orsak: strejk.
S
582 21.9.2017 05:27 - 08:15
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Serena, kl. 07:15 inställd. Orsak: strejk.
S
239T 21.9.2017 05:27 - 08:20
Esbo lokaltrafik, linje 239T från Kalajärvi, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
243 21.9.2017 05:27 - 06:48
Regiontrafik, linje 243 från Veikkola, kl. 05:48 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 05:27 - 08:15
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 07:15 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 05:27 - 08:21
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 07:21 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 05:27 - 08:08
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Nybacka, kl. 07:08 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 05:27 - 07:49
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Mellungsbacka (M), kl. 06:49 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 05:27 - 08:21
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 07:21 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 05:27 - 08:21
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 07:21 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor