Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67V 28.8.2017 15:10 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 14:54 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
67V 28.8.2017 15:10 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Torparbacken, kl. 15:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
67V 28.8.2017 15:10 - 17:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 16:14 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
65 28.8.2017 15:07 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 15:12 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
65 28.8.2017 15:07 - 16:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 15:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
6 28.8.2017 13:55 - 14:05
Spårvägslinje 6, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kalevankatu.. Beräknad tid: 13:31 - 14:05.
S
6T 28.8.2017 13:54 - 14:05
Spårvägslinje 6T mot Västra terminalen , undantagsrutt. Trafikeras sträckan Järnvägstation - Uppropskontoret som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kalevankatu.. Beräknad tid: 13:34 - 14:05.
S
6T 28.8.2017 13:34 - 13:45
Spårvägslinje 6T mot Västra terminalen , undantagsrutt. Trafikeras sträckan Järnvägstation - Uppropskontoret som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kalevankatu.. Beräknad tid: 13:32 - 13:45.
S
6 28.8.2017 13:31 - 13:45
Spårvägslinje 6, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Kalevankatu.. Beräknad tid: 13:29 - 13:45.
S
4 28.8.2017 08:59 - 09:10
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Töölön tulli. Beräknad tid: 08:56 - 09:10.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor