Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 18 21.8.2017 13:12 - 14:30
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 14 och 18, möjliga förseningar . Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 13:09 - 14:30.
S
79 21.8.2017 11:17 - 12:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 11:21 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 21.8.2017 10:37 - 11:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 10:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 21.8.2017 09:56 - 10:41
Närtåget K mot Kervo, kl. 09:41 inställd.
S
K 21.8.2017 09:56 - 11:21
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 10:21 inställd.
S
132 21.8.2017 07:43 - 08:52
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 07:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
132 21.8.2017 07:43 - 09:17
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 08:17 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
11 21.8.2017 07:42 - 09:29
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 08:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
132 21.8.2017 07:28 - 08:34
Regiontrafik, linje 132 från Frisansplatsen, kl. 07:34 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
11 21.8.2017 07:13 - 08:29
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 07:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor