Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 12.8.2017 11:16 - 13:12
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:12 inställd.
S
226 12.8.2017 08:12 - 09:01
Esbo lokaltrafik, linje 226 från Jorv, kl. 08:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
502 12.8.2017 05:00 - 16:00
Regiontrafik, linje 502, undantagsrutt. Hållplatts Tölö sporthall trafikeras inte Orsak: publikevenemang. Plats: Tölö Hall. Beräknad tid: 11.8 kl 18 - 12.8 kl 16.
S
502 12.8.2017 05:00 - 16:00
Regiontrafik, linje 502, undantagsrutt. Hållplatts Tölö sporthall trafikeras inte Orsak: publikevenemang. Plats: Tölö Hall. Beräknad tid: klo 18- 12.8. 16.
S
9 12.8.2017 01:04 - 01:30
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 01:02 - 01:30.
S
147N 12.8.2017 00:42 - 01:39
Regiontrafik, linje 147N från Bastvik, kl. 00:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
218 11.8.2017 20:58 - 22:05
Regiontrafik, linje 218 från Elielplatsen, kl. 21:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 11.8.2017 19:52 - 20:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 19:49 inställd. Orsak: olycka.
S
39 11.8.2017 19:49 - 20:30
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 19:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 11.8.2017 19:49 - 20:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 19:45 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor