Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 7.2.2017 11:21 - 12:56
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:56 inställd.
S
K 7.2.2017 11:21 - 13:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:42 inställd.
S
K 7.2.2017 10:51 - 12:16
Närtåget K mot Kervo, kl. 11:16 inställd.
S
K 7.2.2017 10:51 - 13:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 12:02 inställd.
S
K 7.2.2017 10:26 - 11:56
Närtåget K mot Kervo, kl. 10:56 inställd.
S
K 7.2.2017 10:26 - 12:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 11:42 inställd.
S
I 7.2.2017 10:05 - 15:00
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors stannar ej i Kottby och Åggelby. Orsak: ett hinder på spåret . Beräknad tid: 04:37 - 15:00.
S
K 7.2.2017 10:01 - 15:00
Närtåg K, glesare turer. Tåget frän Hgfors: min. 06, 26, 46 och från Kervo: min. 12, 32, 52. Tåget mot nord stannar ej i Åggelby. Beräknad tid: 05:00 - 15:00.
S
K 7.2.2017 10:01 - 11:36
Närtåget K mot Kervo, kl. 10:36 inställd.
S
K 7.2.2017 10:01 - 12:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 11:22 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor