Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
518 7.2.2017 06:18 - 07:00
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 06:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
973 7.2.2017 06:13 - 07:05
Regiontrafik, linje 973 från Virrenkulma, kl. 06:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 7.2.2017 05:51 - 09:16
Närtåget K mot Kervo, kl. 08:16 inställd.
S
K 7.2.2017 05:51 - 10:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 09:02 inställd.
S
K 7.2.2017 05:48 - 12:00
Närtåg K, glesare turer. Tåget frän Hgfors: min. 06, 26, 46 och från Kervo: min. 12, 32, 52. Tåget mot nord stannar ej i Åggelby.
S
K 7.2.2017 05:21 - 08:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:42 inställd.
S
K 7.2.2017 05:21 - 09:02
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:02 inställd.
S
K 7.2.2017 05:21 - 09:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:22 inställd.
S
K 7.2.2017 05:21 - 09:42
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:42 inställd.
S
K 7.2.2017 05:21 - 08:22
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:22 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor