Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
158 29.7.2014 16:30 - 17:38
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 16:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 29.7.2014 16:16 - 17:41
Närtåget N från centrum, kl. 16:41 inställd.
S
N 29.7.2014 16:16 - 18:25
Närtåget N mot centrum, kl. 17:25 inställd.
S
N 29.7.2014 16:01 - 16:55
Närtåget N mot centrum, kl. 15:55 inställd.
S
N 29.7.2014 15:21 - 16:15
Närtåget N mot centrum, kl. 15:15 inställd.
S
N 29.7.2014 14:36 - 15:21
Närtåget N från centrum, kl. 14:21 inställd.
S
154 29.7.2014 12:05 - 13:43
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 12:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 7A 29.7.2014 11:50 - 12:20
Spårvagn 4 kör via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan och spårvagn 7A/B kör inte via Kronohagen kl. 11.50-12.20.
S
3 29.7.2014 11:50 - 12:20
Spårvagn 3 kör till Båtmansgatans ändhållplats då sträckan via Fabriksgatans östra del körs inte kl. 11.50-12.20.
S
2 29.7.2014 11:50 - 12:20
Spårvagn 2 kör till Båtmansgatans ändhållplats då sträckan via Alexandersgatan och Södra kajen körs inte kl. 11.50-12.20.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor