Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
15 24.2.2014 08:57 - 09:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 15 från Sundholmen, kl. 08:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
80 24.2.2014 08:56 - 09:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 08:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
80 24.2.2014 08:56 - 09:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 08:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 24.2.2014 08:53 - 09:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 15 från Sundholmen, kl. 08:34 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
21V 24.2.2014 07:31 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 24.2.2014 07:31 - 08:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 07:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 24.2.2014 07:04 - 07:50
Närtåg A kl 07:09 från Helsingfors och 07:32 från Alberga, inställd. Beräknad tid: 07:01 - 07:50.
S
57 24.2.2014 06:53 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 2 23.2.2014 01:13 - 01:45
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 2 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: växelfel. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 01:11 - 01:45.
S
14 22.2.2014 16:26 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 16:20 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor