Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
2 13.6.2014 12:52 - 13:15
Spårvägslinje 2 mot Salutorget , undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 12:50 - 13:15.
S
3 13.6.2014 12:36 - 13:00
Spårvägslinje 3 mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Fredrikinkatu. Beräknad tid: 12:19 - 13:00.
S
3 13.6.2014 12:19 - 12:30
Spårvägslinje 3 mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Fredrikinkatu. Beräknad tid: 12:05 - 12:30.
S
3 13.6.2014 12:05 - 12:15
Spårvägslinje 3 mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Fredrikinkatu. Beräknad tid: 11:59 - 12:15.
S
4 4T 13.6.2014 09:31 - 09:35
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, försenas. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:28 - 09:35.
S
A 13.6.2014 08:05 - 08:39
Närtåg A från Helsingfors kl. 07:59 och från Alberga kl. 08:22, inställd. Beräknad tid: 08:01 - 08:39.
S
7A 12.6.2014 22:28 - 22:45
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Messukeskus. Beräknad tid: 22:25 - 22:45.
S
7A 12.6.2014 17:59 - 18:15
Spårvägslinje 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Djurgården - Idrottshuset - Göksgränden. Böle, Backasgatan och Sörnäs trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 17:57 - 18:15.
S
7A 12.6.2014 17:19 - 17:45
S
3X 12.6.2014 16:30 - 23:59
Busslinje 3X som ersätter spårvagnen kör undantagsrutten Södra kajen - Norra Esplanaden - Skatuddskajen - Kanalgatan - Alexandersgatan - Unionsgatan p.g.a. Helsingforsdagens evenemang kl. 16.30-24.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor