Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3 15.5.2014 23:59 - 16.5.2014 02:30
Spårvägslinje 3, avgångarna från Eira kl. 1.10, 1.30 och 1.50 körs rutten Järnvägsstationen - Senatstorget - Kronohagen - Hagnäs. Orsak: banarbeten.
S
67 15.5.2014 17:42 - 18:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 17:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 15.5.2014 16:52 - 17:33
Närtåget I mot centrum, kl. 17:03 inställd.
S
10K 15.5.2014 15:56 - 16:40
Esbo lokaltrafik, linje 10K från Otnäs, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 15.5.2014 14:53 - 15:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 14:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 15.5.2014 14:23 - 15:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 14:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 15.5.2014 07:59 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 07:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 15.5.2014 07:59 - 09:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Porslaxvägen, kl. 08:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 15.5.2014 07:38 - 08:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 07:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 15.5.2014 07:38 - 08:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 07:47 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor