Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 8.1.2016 16:27 - 17:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 16:49 inställd.
S
E 8.1.2016 16:27 - 18:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 17:25 inställd.
S
P 8.1.2016 16:16 - 17:29
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:29 inställd.
S
154 8.1.2016 16:12 - 18:08
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 17:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
P 8.1.2016 16:11 - 17:09
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 16:09 inställd.
S
K 8.1.2016 16:11 - 17:10
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 16:10 inställd.
S
154 8.1.2016 16:11 - 17:14
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 16:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 8.1.2016 16:04 - 17:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 16:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 8.1.2016 16:03 - 16:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 15:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 8.1.2016 16:02 - 17:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 16:29 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor