Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
731 7.6.2014 08:00 - 18:30
Bussar 731 och 738K kör längs Lahtisleden tills Sibbovägen kl. 8.30 - 18.30 p.g.a. Vanda Triathlon.
S
Metro 7.6.2014 06:51 - 08:00
S
840 870 830 835 845 850 7.6.2014 03:00 - 9.6.2014 23:59
7.-9.6. bussar 830, 840, 850, 835, 845 och 870 kör rutten Österleden - Ring 3 - Västersundomsvägen - Sotungsbyvägen p.g.a. vägarbete på Nya Borgåvägen.
S
93 93K 7.6.2014 03:00 - 9.6.2014 23:59
Bussar 93 och 93K kör rutten Österleden - Ring 3 - Västersundomsvägen - Sotungsbyvägen p.g.a. vägarbete på Nya Borgåvägen 7.-9.6.
S
2 6.6.2014 14:40 - 15:00
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Arkadiagatan. Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 14:39 - 15:00.
S
9 6.6.2014 14:40 - 15:00
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Simonkatu. Beräknad tid: 14:38 - 15:00.
S
9 3 6 6.6.2014 10:10 - 12:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken, 9 mot Västra terminalen och 3 mot Eira , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Snellmansgatan - Alexandersgatan - Studenthuset. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Varsapuisto. Beräknad tid: 10:07 - 12:00.
S
I 6.6.2014 08:18 - 08:55
Närtåg I mot centrum kl. 08:33, inställd.
S
I 6.6.2014 08:17 - 08:26
Närtåg I från centrum kl. 08:05, inställd.
S
3 10 6 5.6.2014 20:11 - 21:00
Spårvägslinjerna: 6, 10 och 3, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 20:09 - 21:00.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor