Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A P 17.7.2015 11:50 - 14:00
Närtågen: A och P mot flygplatsen och Helsingfors , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:26 - 14:00.
S
8 17.7.2015 09:36 - 10:00
Spårvägslinje 8, försenas. Orsak: hinder på spåren. Plats: Idrotshuset. Beräknad tid: 09:32 - 10:00.
S
A P 17.7.2015 09:26 - 11:24
Närtågen: A och P, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:24 - 11:24.
S
A 17.7.2015 09:16 - 09:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 09:24 inställd.
S
A 17.7.2015 09:16 - 10:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 09:47 inställd.
S
P 17.7.2015 08:55 - 09:59
Närtåg P mot flygplatsen och Helsingfors kl. 8:59 inställd.
S
A 17.7.2015 08:46 - 09:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:54 inställd.
S
A 17.7.2015 08:46 - 09:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 09:17 inställd.
S
P 17.7.2015 08:41 - 09:39
Närtåg P mot flygplatsen och Helsingfors kl. 8:39 inställd.
S
A 17.7.2015 08:41 - 09:04
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:34 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor