Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 8.1.2016 06:17 - 06:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:24 inställd.
S
A 8.1.2016 06:17 - 07:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 06:47 inställd.
S
79 8.1.2016 06:11 - 06:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 05:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 8.1.2016 06:11 - 07:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 06:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
722 8.1.2016 06:08 - 07:50
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 06:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
722 8.1.2016 06:08 - 08:40
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 8.1.2016 06:08 - 06:50
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 05:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 8.1.2016 06:05 - 06:52
Esbo lokaltrafik, linje 3 från Stensvik, kl. 05:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
A 8.1.2016 06:01 - 06:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 06:27 inställd.
S
143 8.1.2016 05:58 - 08:56
Regiontrafik, linje 143 från Sökö, kl. 07:56 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor