Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
T 2.9.2014 04:31 - 05:14
Närtåget T mot centrum, kl. 04:14 inställd.
S
50 1.9.2014 19:34 - 20:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 19:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 1.9.2014 16:24 - 17:40
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 16:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 1.9.2014 16:11 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A, möjliga förseningar. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 16:09 - 17:30.
S
731 1.9.2014 15:54 - 17:25
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 16:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
732 1.9.2014 15:40 - 17:00
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 16:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
62 1.9.2014 15:07 - 16:00
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 15:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 1.9.2014 15:05 - 15:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 14:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 1.9.2014 13:11 - 13:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 12:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 1.9.2014 12:12 - 13:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 12:07 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor