Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
80 4.9.2014 13:10 - 13:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Kasåkern, kl. 12:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
80 4.9.2014 13:10 - 14:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 13:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 4.9.2014 11:40 - 11:50
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Tölö hall - Djurgården - Idrottshuset. Stadsträdgården trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 11:25 - 11:50.
S
8 4.9.2014 11:25 - 11:40
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Tölö hall - Djurgården - Idrottshuset. Stadsträdgården trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 11:21 - 11:40.
S
M 4.9.2014 11:21 - 11:39
Närtåget M från centrum, kl. 11:09 inställd.
S
M 4.9.2014 11:21 - 12:07
Närtåget M mot centrum, kl. 11:37 inställd.
S
M 4.9.2014 10:01 - 10:19
Närtåget M från centrum, kl. 09:49 inställd.
S
M 4.9.2014 10:01 - 10:47
Närtåget M mot centrum, kl. 10:17 inställd.
S
N 4.9.2014 09:51 - 11:25
Närtåget N mot centrum, kl. 10:25 inställd.
S
N 4.9.2014 09:51 - 10:41
Närtåget N från centrum, kl. 09:41 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor