Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 8.1.2016 15:02 - 17:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 16:29 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
77A 8.1.2016 14:58 - 15:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 14:48 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58 8.1.2016 14:57 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
411 8.1.2016 14:53 - 17:51
Regiontrafik, linje 411 från Myrbacka, kl. 16:51 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
50 8.1.2016 14:51 - 16:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 15:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
623B 8.1.2016 14:49 - 17:30
Regiontrafik, linje 623B från Hagnäs, kl. 16:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 8.1.2016 14:48 - 15:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 14:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 8.1.2016 14:48 - 16:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 15:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
518 8.1.2016 14:43 - 17:40
Regiontrafik, linje 518 från Ilmala, kl. 16:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77A 8.1.2016 14:43 - 17:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 16:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor