Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77A 18.2.2016 16:00 - 17:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 16:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77A 18.2.2016 16:00 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 17:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
622 18.2.2016 15:54 - 17:20
Regiontrafik, linje 622 från Hagnäs, kl. 16:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 18.2.2016 15:42 - 16:42
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 15:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
76A 18.2.2016 15:33 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 16:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 18.2.2016 15:33 - 17:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 16:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 18.2.2016 15:32 - 16:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 15:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 18.2.2016 15:32 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 15:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77A 18.2.2016 15:28 - 16:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 15:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
154 18.2.2016 15:10 - 18:08
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 17:08 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor