Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 22.7.2015 13:43 - 14:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 22.7.2015 13:43 - 14:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 13:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 22.7.2015 13:26 - 15:15
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 14:15 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 22.7.2015 13:26 - 16:20
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 15:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
E 22.7.2015 08:46 - 09:28
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 08:28 inställd.
S
611 22.7.2015 08:33 - 09:50
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 08:50 inställd. Orsak: personalbrist.
S
20 22.7.2015 07:16 - 08:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 07:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
611 22.7.2015 05:32 - 08:30
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 07:30 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 22.7.2015 05:00 - 07:20
Regiontrafik, linje 611 från Helsingfors, kl. 06:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 22.7.2015 04:59 - 06:25
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 05:25 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor