Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
841 8.1.2016 11:25 - 12:15
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 11:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
H 8.1.2016 10:56 - 11:48
Närtåget H mot Riihimäki, kl. 10:48 inställd.
S
510 8.1.2016 09:58 - 11:05
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 10:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
11 8.1.2016 09:36 - 10:25
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 09:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
I 8.1.2016 09:21 - 09:39
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 09:09 inställd.
S
I 8.1.2016 09:18 - 10:09
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors kl 9:09, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:09 - 10:09.
S
79 8.1.2016 08:57 - 10:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 09:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
11 8.1.2016 08:50 - 09:47
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 08:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
9 3 7B 1A 4T 8 1 6T 2 6 7A 8.1.2016 08:44 - 10:00
Spårvägslinjerna: 1, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 6T, 2, 3 och 1A, glesare turer. Orsak: strömstörning. Beräknad tid: 08:42 - 10:00.
S
79 8.1.2016 08:39 - 09:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 08:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor