Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 17.7.2015 14:51 - 16:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:47 inställd.
S
A 17.7.2015 14:51 - 15:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:24 inställd.
S
P 17.7.2015 14:48 - 16:00
Närtåg P kl. 14:49 mot flygplatsen och Helsingfors , inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 17.7.2015 14:21 - 16:04
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:34 inställd.
S
A 17.7.2015 14:21 - 16:27
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:57 inställd.
S
A 17.7.2015 14:12 - 15:27
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 14:57 inställd.
S
A 17.7.2015 14:12 - 15:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:04 inställd.
S
A 17.7.2015 14:12 - 15:44
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:14 inställd.
S
A 17.7.2015 14:12 - 15:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:17 inställd.
S
A 17.7.2015 14:12 - 15:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:27 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor